NĂM 2017: NÔNG TRƯỜNG CAO SU MINH TÂN QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU “HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TRƯỚC THỜI GIAN QUY ĐỊNH 60 NGÀY VÀ GIỮ VỮNG NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA”


Hình 1: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phát biểu tại Hội nghị giao ban tháng 09/2017 của NT Cao su Minh Tân

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng phòng Nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng kiêm phụ trách nhiệm vụ Giám đốc NT Cao su Minh Tân tại cuộc họp giao ban tháng 09/2017 của NT Cao su Minh Tân.

Chiều ngày 09/09/2017, NT Cao su Minh Tân đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 09/2017. Theo báo cáo, Nông trường hiện đang quản lý 2.014,42 ha Cao su (vườn cây kinh doanh 1.196,73 ha; vườn cây kiến thiết cơ bản 749,60 ha; vườn cây trồng mới tái canh 68,09 ha) và nhân lực 472 người (lao động nữ 205 người); đến hết tháng 08/2017 Nông trường khai thác được 1.468 tấn/2.010 tấn mủ cao su, đạt tỷ lệ 73,04% so kế hoạch năm; thu nhập tiền lương bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 7,2 triệu đồng/công nhân/tháng.


Hình 2: Ông Nguyễn Đức Hiền – Trao thưởng cho các tập thể Tổ khai thác và Đội bảo vệ

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc NT Cao su Minh Tân đã quyết định khen thưởng cho 6 tập thể Tổ khai thác thực hiện vượt kế hoạch tháng 08/2017 trên 13% so kế hoạch năm và khen thưởng cho Đội bảo vệ Nông trường với tổng số tiền 3,5 triệu đồng. Ban Giám đốc Nông trường tiếp tục phát động phong trào thi đua sản xuất trong tháng 09/2017: Tổ khai thác thực hiện vượt kế hoạch từ 12% trở lên so kế hoạch năm sẽ được khen thưởng 500.000 đồng.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị ông Nguyễn Đức Hiền nhấn mạnh “cần tập trung mọi nguồn lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định 60 ngày và giữ vững 4 năm liền (2014 đến 2017) năng suất vườn cây kinh doanh trên 2 tấn/ha; phấn đấu đến cuối năm thực hiện trên 2.410 tấn/2.010 tấn mủ cao su, vượt trên 400 tấn mủ cao su so kế hoạch. Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân lao động phải nổ lực phấn đấu hơn nữa, phải chấp hành nghiêm quy định của Công ty về thời gian cạo, thời gian trút mủ và giao nộp mủ; đảm bảo hàm lượng và chất lượng mủ giao nộp cho các Nhà máy chế biến; tập trung bón phân cho vườn cây kinh doanh nhóm I, II; tận thu tối đa vườn cây thanh lý và vườn cây triển khai chế độ cạo tận thu; bố trí công nhân cạo choàng, cạo thay thế khi có công nhân nghỉ phép, nghỉ ốm; lực lượng bảo vệ Nông trường tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng cơ động liên hợp của Tiểu ban chỉ huy thống nhất Xã – Nông trường và Phân ban chỉ huy thống nhất Trạm bảo vệ lô – Ấp, tích cực tuần tra phòng chống trộm cắp mủ trên vườn cây; bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Thông – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn NT Cao su Minh Tân cho biết: Đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban lãnh đạo đơn vị, sự nổ lực vượt bậc toàn thể CB.CNLĐ, chung sức đồng lòng vượt qua những khó khan thách thức, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các đoàn thể – hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, hội viện tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần cùng NT Cao su Minh Tân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất được giao trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Văn Hải