1. CÔNG TY CP GỖ DẦU TIẾNG

2. CÔNG TY CP CƠ KHÍ – VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG

3. CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN

4. CÔNG TY CP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO SU DẦU TIẾNG

5. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LAI CHÂU

6. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LÀO CAI

7. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – CAMPUCHIA

8. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – KRATIE