CAO SU DẦU TIẾNG THƯỞNG NÓNG CHO 6 NÔNG TRƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2017Hình: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho các đơn vị

Tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 08/2017, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch tháng 08/2017: Nông trường thực hiện 12,5% kế hoạch năm trở lên khen thưởng 5 triệu đồng.

Sáng ngày 06/09/2017, tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 09/2017, Công ty đã quyết định khen thưởng cho 6 Nông trường vượt kế hoạch tháng 08/2017 với số tiền 30 triệu đồng (mỗi Nông trường 5 triệu đồng) và thưởng cho Xí nghiệp Chế biến đã thực hiện tốt công tác chế biến mủ cao su 7 tháng đầu năm 2017 với số tiền 10 triệu đồng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch tháng 08/2017 của các đơn vị như sau: NT Cao su Minh Tân: 14,11%; NT Cao su Minh Thạnh: 13,40%; NT Cao su Đoàn Văn Tiến: 13,22%; NT Cao su Long Hòa: 13,15%; NT Cao su Trần Văn Lưu: 13,01%; NT Cao su An Lập: 12,55%. Trong tháng 08/2017, toàn Công ty thực hiện được 12,77% kế hoạch năm.

Đến hết tháng 08/2017, Công ty đã khai thác được 15.966 tấn/25.000 tấn, đạt tỷ lệ 63,86%, so cùng kỳ năm trước tăng 10,52%; thu mua mủ tiểu điền 9.616 tấn/12.500 tấn, đạt tỷ lệ 76,94%, so cùng kỳ năm trước tăng 7,86%; chế biến được 26.611 tấn/37.500 tấn, đạt tỷ lệ 70,96%, so cùng kỳ năm trước tăng 11,28%; tiêu thụ 25.417 tấn/37.500 tấn, đạt tỷ lệ 67,78%, so cùng kỳ năm trước tăng 4,48%; tổng doanh thu 1.355 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 1.122 tỷ đồng, đạt 82,14% kế hoạch, so cùng kỳ năm trước tăng 18,88%; tổng lợi nhuận 404 tỷ đồng, đạt 59,84% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 14,15%.

Trong tháng 09/2017, Tổng Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch tháng 09/2017: Nông trường thực hiện 11,5% kế hoạch năm trở lên khen thưởng 5 triệu đồng./.

Văn Hải