CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Nông trường Cao su Minh Thạnh hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2018

Chiều ngày 11-12, Nông trường Cao su Minh Thạnh đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2018. Hình 1: Bà Huỳnh Thị...

Anh Nguyễn Tấn Nghị “Bàn tay vàng” Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ...

   Vượt qua 123 thí sinh chính thức đến từ 27 đơn vị, với 24 đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su...

NÔNG TRƯỜNG CAO SU MINH THẠNH ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO “LUYỆN TAY NGHỀ,...

   Nông trường Cao su Minh Thạnh được thành lập ngày 21/05/1981, là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Trải qua 37 năm...