WELCOME TO DAU TIENG RUBBER CORPORATION
Sunday, 25/09/2016
mod_vvisit_counterTotal website visitors:107902
We have 252 guests online

DAU TIENG RUBBER CORPORATION                   

Address: Dau Tieng Townlet, Dau Tieng District, Binh Duong Province, Vietnam.
Tel: (+84650) 3561487
Fax: (+84650) 3561789 - 3561488
Email: drcbiz@caosudautieng.com.vn

Sử dụng phân bón cho cao su

Bón phân thời kỳ KTCB

Trong suốt thời kỳ KTCB phân khoáng được bón 5 lần trong năm đầu; 4 lần trong năm thứ hai; 3 lần trong năm thứ 3, thứ tư và thứ 5 và 2 lần trong năm thứ 6. Trừ trường hợp nơi nào cây đậu phủ đất mọc tốt và được duy trì trong các năm thì phân N chỉ được bón trong năm đầu. Lượng bón ở một số nước như sau:
- Liberia bón 190 kgN + 260 kg P2O5 + 190 kg K2O/ ha.
- Ấn Độ (trên đất không có đậu che phủ) bón 260 kgN + 220 kg P2O5 + 104 kg K2O + 21 kg MgO/ ha.
- Indonesia (miền đông Java) bón 290 kgN + 310 kg P2O5 + 130 kg K2O + 50 kg MgO/ ha.
- Thái Lan (đất có kali thấp, đậu hỗn hợp) bón 230 kgN + 280 kg P2O5 + 170 kg K2O + 25 kg MgO/ ha.
- Brazil bón 205 kgN + 200 kg P2O5 + 125 kg K2O + 45 kg MgO/ ha.
Bón phân cho cao su kinh doanh (7 - 25 năm).
Theo Chan et. al., 1972; Pushparajah et al., 1983 thì việc sử dụng phân bón cho cây cao su thời kỳ kinh doanh được chia ra theo các loại đất khác nhau, tuy nhiên sự chênh lệch về lượng bón giữa các loại đất không quá nhiều.
- Lượng bón đạm hàng năm cho cao su kinh doanh chỉ dao động trong khoảng 16-20 kg N/ ha.
- Lượng lân tác giả khuyến cáo chung khoảng 20 kg P2O5.
- Lượng kali thì cao hơn hẳn, với khoảng 60-140 kg K2O/ ha.
- Thêm vào đó hàng năm cần bón khoảng 10 kg MgO/ ha.
Bón phân cho cao su ở Việt Nam
Bón phân cho cây cao su thời kỳ KTCB
Theo TCty Cao su Việt Nam, việc bón phân cho cao su tùy từng hạng đất (Xem bảng 1)
Số lần bón phân
Năm thứ nhất: Bón 3 đợt.
Đợt 1: Bón khi cây có 1 tầng lá ổn định.
Đợt 2 và 3: Bón cách nhau 1 tháng.
Năm thứ 2 trở đi: Bón 2 đợt.
Đợt 1: Bón vào tháng 5 - 6.
Đợt 2: Bón vào tháng 10 - 11.
Cách bón phân
Làm sạch cỏ; bón lúc đất đủ ẩm; bón theo hình vành khăn hoặc cuốc 4 lỗ theo đường chiếu của tán lá, bón sâu, lấp kín phân.
Bón phân cho cây cao su thời kỳ kinh doanh (Xem bảng 2)
Như vậy lượng phân khuyến cáo bón cho cao su ở Việt Nam có nhiều nét khác biệt so với khuyến cáo của thế giới. Lượng bón N do TCty Cao su khuyến cáo dao động từ 70-85 kgN/ ha, trong khi các nước khác  chỉ khuyên bón 16-20 kgN/ha. Phân lân cũng được khuyến cáo bón khá cao, nhưng bón ở dạng Apatite thì rẻ và cho mục đích lâu dài là tốt, nhưng lượng bón cần giảm đi trong các năm sau. Phân kali được khuyên bón với lượng khoảng 67 – 85 kg K2O/ha là tạm được nhưng còn thấp so với cách bón của các nước khác.
Sử dụng phân NPK “Con ó” của công ty phân bón miền nam bón cho cao su
Đối với cao su KTCB
Xí nghiệp Phân bón Chánh Hưng đã sản xuất loại phân NPK 12-12-4 để bón cho cao su kiến thiết cơ bản, cách bón cho các năm như sau:
·Năm thứ nhất: Bón 2 lần/ năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, mỗi lần 50-100 kg/ ha.
·Năm thứ 2: Bón 2 lần/ năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, mỗi lần 150-200 kg/ ha.
·Năm thứ 3 đến năm thứ 7: Bón 2 lần/ năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, mỗi lần 200-300 kg/ ha.
Đối với cao su thời kỳ kinh doanh.
Xí nghiệp Phân bón An Lạc và Xí nghiệp Phân bón Chánh Hưng đã sản xuất loại phân NPK 15-10-15 để bón cho cao su thời kỳ kinh doanh, cách bón hàng năm như sau:
- Đợt 1: Bón vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 6) với lượng 200-300 kg/ ha
- Đợt 2: Bón vào cuối mùa mưa (tháng 10 – 11) với lượng 300-400 kg/ ha
Xí nghiệp Phân bón Bình Điền I khuyến cáo bón cho cao su các loại phân sau:
- Bón đầu mùa mưa dùng các loại phân 16-8-16-4S và 15-15-15-2S.
- Bón cuối mùa mưa dùng các loại phân 20-10-15 và 17-10-17
Đây là các lại phân được hình thành theo khuyến cáo của Việt Nam. Bà con nông dân có thể bằng kinh nghiệm của mình để phối hợp với các loại phân khác tùy theo điều kiện của mình.             

TS LÊ XUÂN ĐÍNH

Print
 
CAY-TRONG-MOI-(8)
CTY-CP-GO-DAU-TIENG_2007-(5)
CTY-CP-GO-DAU-TIENG_2007-(6)
DSC03582
DSC03692
DSC03767
DSC03771
DSC03776
DSC06610
DSC06619
IMG_0388
IMG_0411
IMG_0412
IMG_0413
IMG_0414
IMG_0416
IMG_0417
IMG_0423
IMG_0908
IMG_0909
IMG_0923
IMG_7872
IMG_7878
IMG_7889
IMG_7894
cang-1-lo-go
thuvienanh6
Home    |    About us   |   Organization   |   Products   |    News   |    Forum   |   Customer   |    Internal Information    |   Webmail   |   Contacts

© 2010 DAU TIENG RUBBER CORPORATION. All rights reserved. Design by NhanCorp.com